مطالب - پروژه ها - مدیریت بهره برداری و ساماندهی غرف فرهنگی - تجاری بوستان کوهسنگی
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ تعداد بازدید: ۱۰۷۶
print

بر اساس قرارداد فی مابین موسسه و شهرداری منطقه 8 مشهد، مدیریت بهره برداری از مجموعه غرف بوستان کوهسنگی، جهت ارائه خدمات بهینه، ایجاد و توسعه امکانات برای شهروندان و زائران امام رضا (ع) به این موسسه واگذار گردید.